Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO.

W związku z tym, że zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, chcemy przekazać Państwu kilka informacji o zasadach przetwarzania przez Agencję Cateringową Party Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z nowymi przepisami.

Informacje o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Agencja Cateringowa Party Sp. z o.o. z siedzibą na Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa. NIP: 5210411077, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221242

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to:

imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego podmiotu, stanowisko.

W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:

 • poprzez realizację umowy sprzedaży oferowanych przez nas usług cateringowych
 • i/lub poprzez wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy
 • i/lub poprzez wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną
 • i/lub które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu)

Dane osobowe przetwarzane przez Agencję Cateringową Party Sp. z o.o. gromadzone są w następujących celach:

 • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Agencją Cateringową Party Sp. z o.o.
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług
 • świadczenia dla Państwa oferowanych przez Agencję Cateringową Party Sp. z o.o. usług, realizacji zamówień dotyczących cateringu oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji
 • realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Agencji Cateringowej Party Sp. z o.o.

Agencja Cateringowa Party Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej Informacji:

 • podmiotom, z którymi Agencja Cateringowa Party Sp. z o.o. zawarła umowę współpracy (“Przetwarzający dane“) w celu realizacji usług cateringowych
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim – w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków wymaganych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Dane osobowe dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia, jednak nie dłużej niż 5lat.

Bezpieczeństwo informacyjne

Agencja Cateringowa Party stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zbiór danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa. Strona internetowa objęta jest certyfikatem SSL.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Agencję cateringową Party Sp. z o.o.
 • sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Państwa dotyczą,
 • usunięcia Danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych,
 • przenoszenia Danych Osobowych,
 • cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonej zgody marketingowej
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych osobowych.

W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe punkty prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: RODO@party.com.pl lub złożenie go osobiście w siedzibie Agencji Cateringowej Party Sp. z o.o.

Pragniemy również poinformować o możliwości dokonania okresowej aktualizacji powyższej Informacji, zgodnie z obowiązującym prawem, o czym niezwłocznie Państwa będziemy informować.

Agencja Cateringowa Party  Sp. z o.o.  dołoży wszelkich starań, aby stosowane środki i procedury bezpieczeństwa – techniczne i organizacyjne, zapewniały wymaganą  prawem ochronę Państwa Danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe są w pełni bezpieczne, a wyrażone zgody na  ich zbieranie i przetwarzanie w każdej chwili mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane. Dane osobowe będą przechowywane przez Agencję Cateringową Party i/lub Podmioty Przetwarzające dane, tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Agencja Cateringowa Party Sp. z o.o.

Rakowiecka 36

02-532 Warszawa

tel. 22 849 85 97

Polityka cookies

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną parę atrybutów typu klucz-wartość.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Party.com.pl.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.